Polityka prywatności

Polityka prywatności

Szanując Państwa prawo do prywatności, jako właściciel strony internetowej www.skupuadiego.pl oraz Administrator danych w rozumieniu rozporządzenia (RODO) – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. niniejszym przedstawiamy naszą politykę prywatności.

Tożsamość i dane kontaktowe

Dane adresowe Administratora: Beata Domurad prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BEATA DOMURAD Księgarnia Chylonia, z siedzibą przy ulicy ul. Gniewska 21/60, 81-047 Gdynia. Numer NIP: 5882218056, Regon 389911823., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki.
Numer telefonu: 535-666 -386 bądź mailowo uzywanepodreczniki24h@o2.pl


2. Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Nasz Sklep Internetowy będzie zbierał od Państwa następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji:

  1)nazwisko i imię,
2)adres zameldowania bądź pobytu
3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,
4) adres poczty elektronicznej,
5) numer telefonu.

  Podanie powyższych danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy, które wymagają̨ podania danych.
Administrator pozyskuje i przetwarza dane osobowe mając na celu świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierania i wykonywania umów sprzedaży w ramach asortymentu oferowanego za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
Ponadto, nasz sklep internetowy może zbierać od użytkowników informacje w celu prowadzenia kampanii marketingowej.

Zgoda może być cofnięta w każdym czasie, np. poprzez rezygnację, skierowaną na adres email: uzywanepodreczniki24h@o2.pl 

Tel: 535 666 386